(Tặng bà của Kai-Noh)

Nắng tràn xuống từ cây

Còn thơm thơm mùi lá

Khoang xe chật mùi lá

Bà, bế em lên nào!

Em ngắm hẻm nắng dài

Em ngắm con đường xa

Êm êm từ vai bà

Bầu trời nghiêng xuống đất

**

Nắng ở trong đôi mắt

Nắng ở trong bàn tay

Em chớp vào, nắm lại

Vẫn thấy ngay ở đây

**

Giống như là bà vậy

Bà ở trong đôi mắt

Bà ở trong bàn tay

**

Nắng tràn xuống từ cây

Nên thơm thơm mùi lá

Em gối vào êm ả

Vương đầy là yêu thương

—————-‘—–(@

Sài Gòn ngày nắng đẹp

Cũng giống như mọi ngày hihi😋😎

Mẹ Kai-Noh

Sài Gòn ngày 31.3.2016