Có những tình bạn dễ thương như McQueen và Mater ấy nhỉ!

Những hình vẽ theo yêu cầu của các con sau khi cả nhà cùng ngồi xem hết Cars 2. Mẹ ngồi hí hoáy vẽ. Các con ngồi chăm chú xung quanh, thỉnh thoảng tranh nhau chấm vào màn hình điện thoại nơi mẹ để hình các hình vẽ mẫu tìm được trên mạng. Buổi tối thứ Sáu còn gì vui hơn.

Cảm ơn các con vì nhờ có các con, mẹ thấy mình hào hứng với thế giới này biết bao nhiêu.